Friday, May 08, 2009

Ngày Hiền Mẫu - Mother's Day

Chúa Nhật này 10 tháng Năm là ngày Hiền Mẫu (Mother's Day). Đang suy nghĩ mua gì, làm gì cho mẹ và mẹ của mấy đứa con :D

1 comment:

NgocLan said...

Sẵn suy nghĩ luôn xem mua quà gì cho blogger làm mẹ luôn nha chú, hehe.
Happy Mother's Day.